PN 16 35 03 03 / Responsabil

Dr. Daniela Veronica Ghica

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Identificarea si caracterizarea surselor seismo-acustice antropogene și naturale de tip impulsiv: explozii accidentale/chimice, industriale (detonări în mine și cariere), explozii de meteoriți, furtuni puternice, utilizând măsuratori ale senzorilor de infrasunete și seismici

Faza I/2016 :

 

Evaluarea performanțelor stației românești de măsurare a infrasunetelor (IPLOR) în detectarea și monitorizarea surselor seismo-acustice. Optimizarea metodelor utilizate pentru prelucrarea și analiza datelor în funcție de caracteristicile IPLOR (senzori, configurație, nivel de zgmot de fond) și de coerența semnalului detectat

 

 

Obiectivul principal al proiectului:

Studierea aprofundată a fenomenelor seismo-acustice prin analiza unor instrumente performante și unice (array-ul infrasonic IPLOR) în ţara noastră, pe baza aplicării unor tehnici avansate de prelucrare a datelor, cu eficienţă superioară în extragerea semnalelor utile din microbarograme (înregistrările stației de infrasunete) și seismograme.

 Obiectivul fazei:

Evaluarea performanțelor obținute în monitorizarea infrasunetelor pe o perioadă de peste 6 ani cu stația IPLOR, în vederea identificării tipurilor de surse seismo-acustice (naturale și artificiale), care sunt predominante în înregistrările acesteia, prin aplicarea unor metode de prelucrare a datelor infrasonice specifice caracteristicilor stației (senzori de măsurare, configurație, sisteme de filtrare utilizate pentru îmbunătățirea raportului semnal/zgomot-SNR).

 Rezultate:

• Valorificarea unei importante cantități de date cu grad ridicat de încredere și potenţial ştiinţific semnificativ, provenite de la stația românească de măsurare a infrasunetelor IPLOR și de la senzorii seismici din cadrul Rețelei Seismice Naționale (RSN), prin aplicarea atât a tehnicilor specifice, de înaltă rezoluţie, pentru prelucrarea și analiza semnalelor cât şi a altor programe de calcul avansate, în vederea obținerii unui sistem de monitorizare și detectare a surselor seismo-acustice, naturale și antropogene

• Selectarea unor metode optime de prelucrare și analiza datelor înregistrate cu stația IPLOR pentru extragerea eficientă și caracterizarea cât mai precisă a semnalelor infrasonice coerente, utile în detectarea și monitorizarea surselor seismo-acustice de interes în evaluarea hazardului geofizic

• Determinarea performanțelor stației IPLOR de monitorizarea infrasunetelor de la începutul instalării ei și până în prezent, în vederea identificării tipurilor de surse, naturale și artificiale, care sunt predominante în înregistrările acesteia, prin aplicarea metodelor de prelucrare selectate.

Citeste mai mult……

Termen predare:

30.06.2016

Faza II/2017:

Constituirea și analiza seismo-acustică a setului de evenimente de referință identificate ca provenind de la sursele geofizice naturale și antropogenice cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni).  Valorificarea rezultatelor pentru discriminarea evenimentelor seismice: cutremure naturale și explozii de carieră.

 

 

Obiectivul fazei:

Stabilirea și analiza seismo-acustică a unui set de evenimente de referință, provenite de la surse naturale și antropogenice (locale și regionale), cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni) și care au generat semnale înregistrate cu senzorii de infrasunete ai stației IPLOR și seismometrele RSN. Valorificarea rezultatelor obținute din analiza seismo-acustică în vederea aplicării lor pentru elaborarea unei proceduri de discriminare a evenimentelor seismice, respectiv distingerea dintre cutremure naturale și explozii de carieră.

 Rezultate:

• Crearea unui set de evenimente de referință, provenite de la surse naturale și antropogenice, locale și regionale, cu caracter impulsiv (explozii chimice, detonări, bolizi, furtuni) și care au generat semnale înregistrate cu senzorii de infrasunete ai stației IPLOR și seismometrele RSN.

• Obţinerea şi sintetizarea de informaţii complete privind caracteristicile „semnăturilor” infrasonice și seismice ale evenimentelor de referință, prin analiza seismo-acustică a semnalelor generate de acestea.

• Elaborarea unei proceduri unificate de discriminare a evenimentelor seismice (cutremure naturale/tectonice și explozii de carieră), prin valorificarea rezultatelor obținute din analiza lor seismo-acustică.

• Obţinerea şi oferirea de informaţii valoroase privind seismicitatea României, într-o manieră modernă şi uşor accesibilă, integrând rezultatele unor metode, instrumente şi sisteme avansate pentru monitorizare seismo-acustică.

• Evaluarea posibilității extinderii acestei analize seismo-acustice propuse în proiect pentru identificarea și caracterizarea altor evenimente de tip impulsiv/exploziv ce apar în amplasamente cu hazard geofizic ridicat (uzine chimice, centrale termice și nucleare, rafinării, mine), în vederea monitorizării eficiente a riscurilor generate de acestea ca surse antropogenice de poluare.

Citeste mai mult……

Termen predare:

20.11.2017

TOTAL