PN 16 35 01 04

 Responsabil

 Balan Stefan Florin

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 Seismologia neliniara in caracterizarea complexa a hazardului seismic local

Faza I/2016 :

Seismologia
neliniară. Tipuri de
pământuri și
caracterul lor
neliniar la solicitări
dinamice
(seismice). Moduri
de testare. Legi
constitutive la
pământuri.
 

 

 Obiectivul principal al proiectului:


- Calcularea caracteristicilor dinamice ale pământurilor și rolul lor împreună cu alți parametrii
(seismologici, geologici, geofizici, etc.) în evaluarea amplasamentelor;
- Evaluarea comportării stratelor și masivelor de pământuri sub acțiuni dinamice (seismice).
- Cuantificarea influenței neliniarităților parametrilor pământurilor asupra datelor de hazard local;


Obiectivul fazei:

- Prezentarea elementelor definitorii ale seismologiei neliniare și a hazardului seismic.
- Analiza tipurilor de pământuri și caracterul lor neliniar la solicitări seismice (dinamice) la care se
prezintă exemple concrete de comportament neliniar al diferitelor tipuri de pământuri funcție de starea
de deformație.
- Principalele teste dinamice ”in situ” și de laborator pentru punerea în evidență a comportamentului
neliniar al pământurilor cănd sunt supuse unor forțe dinamice (seismice).
- Legi constitutive la pământuri.

Rezultate :


- Definirea seismologiei neliniare și a hazardului seismic.
- Descrierea tipurilor de pământ și explicarea comportării lor neliniare la solicitări dinamice (seismice).
Toate aceste rezultate fiind analizate și prezentate din punct de vedere al seismologiei neliniare;
- Exemple concrete de teste pe mai multe tipuri de pământuri realizate de echipa proiectului pe coloana
rezonantă Drnevich;
- Prezentarea principalelor teste ”in situ” și de laborator folosite la caracterizarea comportării neliniare a
pământurilor la solicitări dinamice (seismice);

- Rolul legilor constitutive a pământurilor în seismologia neliniară.


Citeste mai mult……

250.000

Termen predare:

31.10.2016

 

Faza II/2017:

Influența
neliniarității
asupra răspunsului
seismic al
masivului de
pământ.
Seismologia
neliniară în studiile
de hazard seismic
local pentru
amplasamente.
Consecințe asupra
proiectării
construcțiilor.

Obiective:

- Studierea și explicarea influenței comportamentului neliniar al masivelor de pământ, în
timpul cutremurelor, asupra răspunsului seismic al acestora.
- Seismologia neliniară în studiile de hazard seismic local pentru amplasamente.
- Consecințe a răspunsului neliniar a masivului de pământ pe care se află clădirea asupra
proiectării construcțiilor.

Rezultate:


- Neglijarea neliniarității și amortizării, în calculul răspunsului masivelor de pământ la
acțiuni dinamice (seismice), conduce la creșteri de valori semnificative a accelerațiilor,
amplificărilor și spectrului de răspuns (acţiune) al acceleraţiilor absolute şi vitezelor
relative.
- Factorul de amplificare spectrală are o comportare neliniară invers proporțională cu
magnitudinea seismelor. Coeficientul c este o măsură a răspunsului neliniar al sitului.
- Efectul comportării neliniare a masivului de pământ în timpul seismelor puternice are
rezultate concrete asupra datelor de proiectare a construcțiilor.
- Necesitatea de a defini pentru fiecare site un interval de valori a perioadelor naturale
corespunzător cutremurelor puternice. De exemplu, pentru site-ul INCERC, în intervalul
magnitudinii MGR = 7 - 7,5 cu valori PGA atribuite de aproximativ ~ 0,1g până la 0,3g
recomandarea este de a evita proiectarea clădirilor cu interval de periode naturale între
1,22s și ~ 1,65s.
- Eforturile din structuri sunt influențate de luarea în considerare a comportării neliniare a
masivului de pământ la solicitări externe, în cazul de față, seisme. Valorile acceleraţiilor
maxime în toate punctele principale ale structurii flexibile din sistemul terenstructură,(
exemplul de față) pe un teren modelat vâsco-elastic neliniar sunt mai mici
decât cele calculate în ipoteza încastrării structurii în teren, dar pentru stâlpii de la baza
turnului se observă o paletă foarte mare de valori diferite între cele două situații, chiar
eforturi inverse (cu semn schimbat) și uneori mai mari în cazul considerării neliniarității
în terenul de fundare.

 Citeste mai mult…..

250.000

Termen predare:

02.10.2017

TOTAL