Cercetari multidisciplinare avansate pentru monitorizarea si modelarea fenomenului

seismic si reducerea efectelor acestuia - CREATOR

 

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

Cod Fiscal:5495458

 

Obiective:

  Obiectivul 1 - Aplicarea tehnicilor moderne in evaluarea hazardului seismic regional si local

Obiectivul 2 - Evaluarea si reducerea riscului seismic pentru cresterea rezilientei societatii

  Obiectivul 3 - Dezvoltarea si implementarea de instrumente pentru seismologia in timp real

 

 

.