PN 16 35 01 09

Responsabil                        Dr. Rogozea Maria

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Reevaluarea cutremurelor istorice majore din zona Vrancea comparativ cu
datele instrumentale. Implicaţii asupra evaluării hazardului seismic şi a hărţilor de
“Shake Map”

Faza I/2017 :

Intocmirea bazei de date pentru cutremurele istorice şi hărţile macro-seismice. Comparaţii între evenimentele istorice şi cele din perioada instrumentală

1.       Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

I.                     Realizarea bazei de date pentru cutremurele istorice şi hărţile macroseismice.

II.                   Comparații între parametrii evenimentelor istorice și cei determinați pentru evenimentele seismice produse în perioada instrumentală;

 

Obiectivele specifice sunt:

-          Realizarea bazei de date pentru cutremurele istorice;

-          Se vor scana informațiile referitoare la daunele aferente fiecărei localități împreună cu sursele respective și valorile intensităților seismice necesare pentru realizarea bazei de date;

-          Pe baza informațiilor și intensităților seismice din fiecare regiune, asociate unui anumit eveniment, va fi realizată o hartă macroseismică;

-          Odată obținute hărțile macroseismice se va face o interpolare;

-          Compararea intensităților seismice determinate pentru evenimentele istorice cu cele determinate pentru evenimentele seismice din perioada interbelică.

 

2.       Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

-          Determinarea valorilor intensităților macroseismice pentru fiecare cutremur;

-          Realizarea hărților macroseismice pentru cele cinci cutremure studiate: 06/04/1790, 26/11/1829, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894;

-          Dezvoltarea bazei de date macroseismice pentru cutremurele studiate pe baza datelor istorice;

-          Determinarea și asocierea cutremurelor istorice cu cele din secolul XX;

-          Elaborarea unei baze de date GIS cu date macroseismice, de unde să rezulte  valorile intensităţilor macroseismice.

3.       Obiectivul fazei

-          Interpretatea datelor istorice evaluând pagubele, în vederea determinării intensităţilor seismice și realizarea hărţilor macroseismice.

4.       Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

-          Accesarea interactivă a hărților construite sub platforma ARCGis pentru vizualizarea datelor și intensităților macroseismice determinate.

Compararea intensităților seismice determinate pentru evenimentele istorice cu cele determinate pentru evenimentele seismice din secolul XX.

Citeste mai mult……

Termen predare: 02.05. 2017

Faza II:

Determinarea hărţilor de daune.

 

1.      Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

O1. Baza de date și  realizarea hărților macroseismice:

-          Pentru fiecare eveniment studiat se va realiza o bază de date (se vor scana toate informațiile găsite), după care informațiile vor fi sortate în funcție de localități, pentru determinarea intensităților macroseismice.

-          Realizarea hărților macroseismice ale cutremurelor studiate.

-          Interpolarea hărților pentru cutremurele istorice cu cele din perioada instrumentală.

-          Se vor căuta noi metode de comparare între evenimentele istorice și cele după sec. XX.

O2. Determinarea daunelor cu programul ELER.

-           Se va întocmi o bază de date specifică pentru programul ELER necesară pentru realizarea de scenarii de daune.

Obiectivele specifice sunt:

O1.

-          Harți macroseismice pe baza reevaluări cutremurelor (06/04/1790, 26/11/1828, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894)

-          Studiul comparativ al cutremurelor istorice (11/06/1738, 06/04/1790, 26/11/1802, 26/11/1828, 23/01/1838, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894) cu cele din perioada instrumentala.

O2.

-           Hărţi de daune pentru evenimentele istorice.

2.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

Pentru atingerea obiectivelor proiectului avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

 Harti de daune pentru evenimentele majore vrancene de adancime intermediara .

3.      Obiectivul fazei

-          Realizarea hărţilor de daune pentru evenimentele istorice analizate în cadrul proiectului.

4.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Studiu privind estimarea efectelor produse de un cutremur vrancean major, de adancime intermediara, la nivelul teritoriului Romaniei.

Citeste mai mult……

 

 

 

Termen de Predare: 08.12.2017

 

Faza III :

Verificarea legilor de atenuare existente  pe baza datelor istorice macroseismice revizuite

1.      Obiectivele proiectului

Proiectul are următoarele obiective generale:

O1. Baza de date și  realizarea hărților macroseismice:

-          Pentru fiecare eveniment studiat se va realiza o bază de date (se vor scana toate informațiile găsite), după care informațiile vor fi sortate în funcție de localități, pentru determinarea intensităților macroseismice.

-          Realizarea hărților macroseismice ale cutremurelor studiate.

-          Interpolarea hărților pentru cutremurele istorice cu cele din perioada instrumentală.

-          Se vor căuta noi metode de comparare între evenimentele istorice și cele după sec. XX.

O2. Determinarea daunelor cu programul ELER.

-           Se va întocmi o bază de date specifică pentru programul ELER necesară pentru realizarea de              scenarii de daune.

O3. Verificarea legilor de atenuare existente  pe baza datelor istorice macroseismice revizuite.

Obiectivele specifice sunt:

 

O1.

-          Harți macroseismice pe baza reevaluări cutremurelor, (06/04/1790, 26/11/1828, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894).

-          Studiul comparativ al cutremurelor istorice (11/06/1738, 06/04/1790, 26/11/1802, 26/11/1828, 23/01/1838, 01/05/1893, 17/08/1893, 31/08/1894) cu cele din perioada instrumentala.

O2.

-           Hărţi de daune pentru evenimentele istorice.

 

O3.

-          Verificarea legilor de atenuare existente.

2.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor

-          Hărți de daune

-          Determinarea cele mai bune legi de atenuate pentru cutremurele intermediare din zona seismică Vrancea.

3.      Obiectivul fazei

-      Verificarea legilor de atenuare existente pentru cutremurele de adâncime intermediară vrâncene și selectarea celei mai bune legi.

4.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Ne propunem ca la finalul studiului să putem specifica care dintre legile de atenuare testate este recomandată să se folosească pentru zona Vrancea – cutremurele de adâncime intermediară.

Citeste mai mult……

 

 

 

Termen de Predare: 08.12.2017

 

TOTAL