PN 16 35 01 10

 Responsabil

 Dr. Bogdan Zaharia

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Cercetari complexe privind structura crustei si mantalei superioare in partea de vest si sud-vest a Romaniei prin tomografie seismica

Faza I/2016 :

 

Cercetări complexe privind imaginea tomografică și modelul de viteze pentru vestul și sud-vestul României

 

 

1.       Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea modelului de viteze obținut prin tomografie seismică utilizând date locale din vestul și sud vestul României în programul SeisComP3.

 

2.       Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Se va realiza imaginea tomografică pentru vestul și sud-vestul României utilizând date locale obținându-se un model de viteze ce caracterizează regiunea investigată.

Se va testa și implementa modelul de viteze obținut în programul SeisComp3.

 

3.       Obiectivul fazei:

Obtinerea unui model de viteze pentru vestul si sud-vestul Romaniei prin tomografie seismica.

 

4.       Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

-          Realizarea unei baze de date cu evenimente seismice înregistrate în regiunea supusă cercetării ce va conține informații despre localizările cutremurelor;

-          Găsirea unui model de viteze de referință 1D optim ce caracterizează cel mai bine regiunea investigată;

-          Imaginea tomografică pentru regiunea studiată;


 

1.       Rezumatul fazei:

Structura Pământului este factorul principal care controlează forma şi amplitudinea mişcării solului aşa cum sunt înregistrate la suprafaţa Pământului ca urmare a acţiunii undelor seismice. Modelarea propagării undelor seismice prin structuri complexe tridimensionale este una din cele mai dificile provocări pentru seismologi (Koulakov, 2009). Analiza timpilor de parcurs pentru diferite faze ale undelor seismice furnizează informaţii de bază referitoare la traiectoria undelor seismice şi viteza de propagare de la sursă până la punctul de observaţie. Datele folosite în studiu (figura 1) provin de la stații seismice din cadrul South Carpathian Project (Ren et al., 2012), un proiect de colaborare între Institutul de Geofizică și Tectonică al Universității din Leeds din U.K (iulie 2009 – iunie 2011), Reţeaua Națională Seismică a României aflată în coodonarea Institutului Național pentru Fizica Pământului (Neagoe şi Ionescu, 2009) și de la buletinele ISC pentru stațiile apartinând rețelelor seismice vecine.

Figura 1. Datele folosite in studiu (puncte negre pentru evenimentele seismice și  triunghiuri roșii pentru stațiile seismice).Citeste mai mult……

 

Termen predare:

31.05.2016

 

Faza II/2017:

 

Implementarea modelului de viteze în programul SeisComP3 și testarea modelului

 

1.      Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea modelului de viteze obținut prin tomografie seismică utilizând date locale din vestul și sud vestul României în programul SeisComP3 și testarea lui.

 2.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Îmbunătățirea localizărilor evenimentelor seismice din vestul și sud-vestul României.

 3.      Obiectivul fazei:

Implementarea modelului de viteze de referință 1D obținut prin tomografie seismică  în programul SeisComp3 și relocalizarea unor evenimente seismice folosind acest model.

4.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru modelul de viteze de referință obținut se va crea tabela cu timpii de parcurs pentru undele seismice de la evenimentele din baza de date creată (timpii de parcurs dintre sursă și receptor) folosind programul TauP si se va genera modelul in formatul acceptat de modulul LOCSAT (modul ce realizează localizarea evenimentelor seismice) din programul SeisComP3.

După implementarea modelului de viteze se vor face primele relocalizări ale evenimentelor seismice din regiunea studiată. Se vor face comparații între localizările obținute cu modelul de viteze global și cel rezultat din tomografie seismică. Pentru relocalizarea evenimentelor se vor utiliza doar cutremurele ce îndeplinesc anumite criterii (magnitudine, număr de stații seismice) ce vor fi stabilite după analizarea bazei de date. În paralel se vor efectua localizări automate ale evenimentelor înregistrate în timp real.

 

 

Citeste mai mult…

 

Termen predare:

08 Decembrie 2017

TOTAL