PN 16 35 01 11

 Responsabil

 Dr. Doru Mateciuc

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

Faza I/2016 :

 

Trasarea aliniamentelor de lucru în reţeaua Vrancea extinsă, constituirea bazei de date, calculul deformaţiilor uniaxiale.

 

Obiectivul principal al proiectului: Proiectul îşi propune să fie o componentă importantă la rezolvarea obiectivelor generale ale INCDFP legate de studiile de risc seismic în concordanţă cu alinierea la competitivitatea internaţională a cercetării româneşti, prezenţa pe pieţele internaţionale a produselor inovatoare realizate în ţară şi deschiderea globală a pieţei naţionale de C&D. Obiectivul fundamental al proiectului este de a se determina, pe baza cunoaşterii deplasărilor punctelor în cadrul unor aliniamente de observatoare GPS existente, deformaţiile uniaxiale la suprafaţă, ceea ce va constitui un aport important de informaţie în studiile de risc seismic.

 Obiectivul fazei:

§  Trasarea aliniamentelor de lucru, cu respectarea cerinţelor impuse relativ la sistemele de falii majore din regiune, calculul deformaţiilor pe aliniamente, calculul componentei de rotaţie, reprezentări grafice individuale pentru fiecare aliniament definit în cadrul celor două subreţele, Vrancea Nord şi Vrancea Sud.

 Rezultate:

§  Calculul deformaţiilor uniaxiale, calculul componentei de rotaţie, harta deformaţiilor pentru cele două subreţele Vrancea Nord şi Vrancea Sud, reprezentări grafice pentru deformaţiile calculate pe fiecare aliniament de observatoare GPS.


Citeste mai mult……

300.000

Termen predare:

31.08.2016

 

Faza II/2017:

 Analiza deformaţiilor uniaxiale calculate pe aliniamente de staţii GPS, corelarea cu sistemul de falii active din zonă şi seismicitatea asociată.

 

Obiectivul fazei:

§  Analiza deformaţiilor uniaxiale calculate pe aliniamentele de staţii definite în cadrul Fazei I / 2016 a proiectului PN 16 35 01 11,

§  corelarea calitativă acestora cu deformaţiile calculate în cadrul reţelelor Vrancea Nord şi Vrancea Sud, obiectiv al Proiectului Nucleu PN 09 30 03 05, finalizat,

§  corelarea deformaţiilor uniaxiale calculate cu sistemele de falii majore din regiune, aşa cum au fost ilustrate în Anexa grafică, parte componentă a Fazei I / 2016 a proiectului PN 16 35 01 11,

§  corelarea calitativă a deformaţiilor uniaxiale cu seismicitatea crustală înregistrată în zona analizată.

 

Rezultate:

§  tabele comparative de valori cu parametrii de deformaţie uniaxială pe subreţelele Vrancea Nord, Vrancea Sud şi reţeaua Vrancea extinsă,

§  încadrarea profilelor în contextul geologic şi geodinamic al regiunii Vrancea,

§  reprezentări grafice de sinteză cu valorile deformaţiilor calculate.

 

Citeste mai mult……

 

350.000

Termen predare:

TOTAL

650.000